facebook pixel Audio Produkcija u Video Igrama Kurs | Gaming Academy Niš

Medior Nivo
Primena softverskih alata u audio produkciji

Kurs se bavi radom u DAW programu, primena VST instrumenata i naprednih audio efekata i kreiranjem višekanalnog zvuka u DAW programu, Fruity Loop i Cubase

Upoznati polaznike sa naprednim konceptima audio produkcije. Upoznavanje sa DAW softwerom. Primena DAW softwera. Primena VST instrumenata. Primena naprednih audio efekata. Kreiranje višekanalnog zvuka u DAW softweru. Savladavanje rada u DAW softweru Fruity Loop i Cubase.

Polaznik razume i može da objasni i koristi se sledećim konceptima:

 • Šta je DAW (Digital Audio Workstation) software
 • Šta je VST (Virtual Studio Tehnology) software
 • Samostalno prepoznaje i koristi audio efekte
 • Poznaje osnovne i napredne tehnike audio produkcije
 • Poznaje interfejs i samostalno koristi Fruity Loops
 • Poznaje interfejs i samostalno koristi Cubase
 • Samostalno kreira lupove, ritmove i prostije melodije
 • Samostalno koristi efekte u post produkciji
 • Samostalno kombinuje više software-a radi dobijanje boljeg proizvoda
 • Samostalno snima mikrofonom, snimanje „živih instrumenata“
 • Kreira višekanalne projekte
 • Nezavisnost pri kreiranju audio sadržaja
 • Uvod u rad sa DAW softverom (Digital Audio Workstation)
 • Virtual Studio Tehnology (VST)
 • Osnove audio produkcije
 • Fruity Loops I
 • Fruity Loops II
 • Fruity Loops III
 • Fruity Loops IV
 • Fruity Loops V
 • Napredne tehnike audio produkcije I
 • Napredne tehnike audio produkcije II
 • Napredne tehnike audio produkcije III
 • Cubase I
 • Cubase II
 • Cubase III
 • Cubase IV
 • Cubase V
 • Napredne tehnike audio produkcije IV
 • Vežba I
 • Vežba II
Gaming Academy

Upis je u toku!

Prijavi se za Gejming Akademiju preko email-a i brzo ćeš dobiti info za dalje.
Prijavi se

Naši partneri

Gejming Akademiju podržavaju vodeće IT kompanije