facebook pixel Marketing i Monetizacija Igara | Gaming Academy Niš

Senior Nivo
Marketing i monetizacija

Kurs se bavi tehnikama i metodologijama pravilnog definisanja marketinškog plana i njegove implementacije, u zavisnosti od tipa video igara, ciljne grupe i definisanog budžeta.

Upoznati polaznike sa tehnikama i metodologijama pravilnog definisanja marketinškog plana i njegove implementacije, u zavisnosti od tipa video igara, ciljne grupe i definisanog budzeta

Polaznik razume i može da objasni i koristi se sledećim konceptima:

 • Istraživanje tržišta i definisanje odgovarajuće ciljne grupe
 • Odabir odgovarajućeg marketinškog plana
 • Maskimiziranje prihoda u skladu sa projektom i ciljnom grupom
 • Istraživanje tržišta i navika korisnika kroz analizu konkurencije i sopstvenih projekata
 • Marketing na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, Twitter itd.
 • Internet distribucija vesti (popularne web lokacije, forumi, video marketing..)
 • Pisanje i distribucija blogova
 • Pokretanje e-mail kampanje
 • Free-to-play and freemium model
 • Retencija i konverzija u video igrama
 • Osnovni modeli monetizacije (sadržaj (content), pogodnosti (convenience)), takmičarska prednost (competitive advantage) i prilagođavanje (customization)
Gaming Academy

Upis je u toku!

Prijavi se za Gejming Akademiju preko email-a i brzo ćeš dobiti info za dalje.
Prijavi se

Naši partneri

Gejming Akademiju podržavaju vodeće IT kompanije