facebook pixel Osnove programiranja 2D video igre - Gaming Academy

Starter Nivo
Osnove programiranja 2D video igre

Kurs se bavi osnovama i konceptima programiranja i algoritamskog rešavanja problema na osnovu čega je polaznik sposoban da samostalno napravi jednostavnu mobilnu igru.

Upoznati polaznike sa osnovama i konceptima programiranja i algoritamskog rešavanja problema na osnovu čega je sposoban da samostalno i uspešno napravi jednostavnu mobilnu igru.

Polaznik razume i može da objasni i koristi se sledećim konceptima:

 • Razume osnovne koncepte programiranja
 • Algoritamsko rešavanje problema
 • Osnovne node unutar Unity programiranja
 • Korisnički interfejs platforme Unity
 • Manipulacija obezbeđenim asetima
 • Osnovni objekti na sceni
 • Pakovanje i finalizacija projekta
 • Pravljenje i pokretanje projekta
 • Upoznavanje sa Unity okruženjem uz Bolt dodatak
 • Klase, njihova upotreba i značenje
 • Upoznavanje sa varijablama i njihovim tipovima
 • Upotreba metoda i funkcija
 • Pravljenje inputa i kontrola za kretanje i akcije
 • Upotreba objekata i animacija
 • Postavljanje scene
 • Pravljenje i oblikovanje elemenata korisničkog interfejsa
 • Pakovanje projekta i njegova finalizacija
Gaming Academy

Upis je u toku!

Prijavi se za Gejming Akademiju preko email-a i brzo ćeš dobiti info za dalje.
Prijavi se

Naši partneri

Gejming Akademiju podržavaju vodeće IT kompanije