facebook pixel Starter Nivo Archives - Gaming Academy

Kategorija

Starter Nivo
Gaming Academy

July 27, 2021

Osnove programiranja 2D video igre

Kurs se bavi osnovama i konceptima programiranja i algoritamskog rešavanja problema na osnovu čega je polaznik sposoban da samostalno napravi jednostavnu mobilnu igru.

Detaljnije Detaljnije

July 27, 2021

Osnove Dizajna Video Igara

Kurs se bavi strukturom i izradom Game Design dokumenta na osnovu kojeg se polaznik osposobljava za uspešno planiranje i pisanje dokumenta koji će predvoditi dalji razvoj igre.

Detaljnije Detaljnije

July 27, 2021

Grafika u video igrama

Kurs se bavi osnovama crtanja, teorije boja, kompozicije, forme i zapremine objekta, osnove Adobe Photoshop programa i njegova upotreba u razvoju video igara.

Detaljnije Detaljnije

July 27, 2021

Teorija razvoja video igara

Kurs se bavi svim fazama razvoja video igre od dokumentovanja ideje i prototipa pre početka razvoja igre, dizajniranja video igre, razvoja mehanike, pribavljanja/izrade grafičkih asseta, pribavljanja/izrade audio asseta do faze objavljivanja igre na željenu platformu.

Detaljnije Detaljnije